Můj výběr
0 položek
Co je to? »
Váš košík:
0 za 0
| Přihlášení »
Vyberte si kategorii
Úvod > Vánoční koledy a písně > Slyšte, slyšte pastuškové 2

Vánoční koledy a písně

Slyšte, slyšte pastuškové (česká lidová)

Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové
v této noční hodině
po betlémské krajině.
Andělé tam sestupují,
čest a slávu prozpěvuj
pacholíčku zkroušeně,
jenž si hoví na seně.

Děťátko to Syn je Boží,
od něho je všechno zboží,
a zde leží maličký,
synek chudé matičky.

Pěstoun Josef po Betlémě
hledal nocleh Pánu země;
nikdo neměl místečka
pro tohoto poutníčka.

Tehdy Matka v noční době
zvolila stáj za byt sobě,
v kouteček ten nejnižší
sestoupil Pán nejvyšší.

V jeslích leží pacholátko,
plesej, plesej, blahá Matko,
byť i Betlém neznal tě,
ty zde nejsi v samotě.

Andělů sbor jak své paní
s uctivosti se ti klaní,
nemluvňátko líbají,
radostně je vítají.

Nejsi více chudá žena,
pastýři zde na kolena
před tvým Synem padají,
písně chvály zpívají.

Také od východu z dáli
pospíchají moudří králi,
aby vzdali chválu, čest
tomu, jenž Pán králů jest.

I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
andělské tam zpěvy zní
a sám Pán Bůh bydlí v ní.

U Syna rač, drahá Máti,
laskavě se přimlouvati,
ať svou ruku vztáhne k nám,
laskavě ať žehná nám.

Nabídka novoročenek:
Novoročenky dle žánru motivu
Informace a služby:
Zajímavosti:
Hot-line: 603 729 354
výrábíme novoročenky a vánoční přání
|Copyright © 2001-2017 Novorocenky CZ